Jest to symbol zastępczy subdomeny sokol.wroniawy.pl